Har "hjärtat" längre någon talan? Recension av Carin Franzén: När vi talar om oss själva. Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén. Ariel litterär kritik 10, Ariel förlag, Linderöd 2018

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Möller-Sibelius
Publisher: Föreningen Granskaren
Place: Åbo
Publication year: 2019
Journal: Finsk tidskrift
Journal acronym: FT
Issue number: 3-4
Start page: 101
End page: 103
eISSN: 0015-248X

Last updated on 2020-21-02 at 04:14