Språkutveckling för flickor och pojkar i förskolan – finns det skillnad i hur språkutvecklande samtal görs?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Heikkilä
Redaktörer: Martina Norling, Maria Magnusson
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Liber
Moderpublikationens namn: Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan – flerdimensionella perspektiv.
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 53
ISBN: 978-91-47-12818-1


Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 09:11