Språkutveckling för flickor och pojkar i förskolan: – finns det skillnad I hur språkutvecklande samtal görs?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Heikkilä
Redaktörer: Norling, Martina & Magnusson, Maria
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Liber
Moderpublikationens namn: Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan – flerdimensionella perspektiv.

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:58