Språkutveckling för flickor och pojkar i förskolan – finns det skillnad i hur språkutvecklande samtal görs?

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mia Heikkilä
Editors: Martina Norling, Maria Magnusson
Place: Stockholm
Publication year: 2019
Publisher: Liber
Book title: Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan – flerdimensionella perspektiv.
Start page: 41
End page: 53
ISBN: 978-91-47-12818-1


Last updated on 2020-31-03 at 04:27