Mikroorganismer och litteratur – och föreställningen om den autonoma människan. Recension av Annika Luthers De sista entusiasterna

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Ahlbäck
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Lysmasken.net: Webbplats för litteraturkritik
Volym: 27.12.2019

Senast uppdaterad 2020-16-02 vid 05:24