Experiencing the role of PBL tutor

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viveka Lyberg-Åhlander, Margareta Lundskog, Kristina Hansson
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Clinical Linguistics & Phonetics
Volym: 28
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 36
Artikelns sista sida, sidnummer: 46
ISSN: 02699206 14645076


Nyckelord

Communities of practice, PBL, Tutoring

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 05:00