Introduction: Nordic Utopias and Dystopias

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Maria Ahlbäck, Toni Lahtinen
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Utopian Studies
Volym: 30
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 143
Artikelns sista sida, sidnummer: 145

Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 05:28