Hogland – den förlorade paradisön

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Barbara Lönnqvist
Förläggare: Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Östbulletinen
Volym: 23
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 13
Artikelns sista sida, sidnummer: 20


Nyckelord

art history + twentieth century art + book review, Cultural memory, Gulf of Finland

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 05:10