Professor Katie Eriksson - the loss of a pioneer in caring science

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lisbeth Fagerstrom, Ann‐Helén Sandvik
Förläggare: Wiley-Blackwell Publishing Ltd.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Tidskriftsakronym: SCAND J CARING SCI
Volym: 33
Artikelns första sida, sidnummer: 763
Artikelns sista sida, sidnummer: 764
Antal sidor: 2
ISSN: 0283-9318
eISSN: 1471-6712

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:23