Handkes Srbija

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Barbara Lönnqvist
Förläggare: Garantiföreningen för Nya Argus r.f.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Nya Argus
Nummer: 9-10
Artikelns första sida, sidnummer: 318
Artikelns sista sida, sidnummer: 319


Nyckelord

Life-history strategy, literature, Serbia

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 07:23