The History of Swedish Grammar and Professor Chomsky

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saara Haapamäki
Redaktörer: Martin Gustafsson, Lars Hertzberg
Förlagsort: Dordrecht
Publiceringsår: 2002
Förläggare: Kluwer Academic publishers
Moderpublikationens namn: The Practice of Language
Artikelns första sida, sidnummer: 109
Artikelns sista sida, sidnummer: 119
ISBN: 1402006918

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:13