”In one sentence there can easily be three different languages”. A glimpse into the use of languages among immersion students.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karita Mård-Miettinen, Siv Björklund
Redaktörer: A. Huhta, G. Erickson, N. Figueras
Förlagsort: Jyväskylä
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Developments in language education: A memorial volume in honour of Sauli Takala
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 249
ISBN: 978-951-39-7747-4

Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 03:19