Begrepp för epikanalys. Recension av Christer Ekholm: Epikanalys. En kort introduktion. Gleerups 2019

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Förläggare: Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f.
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 37
Artikelns sista sida, sidnummer: 37


Nyckelord

litteraturvetenskap


Dokument


Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 07:15

Dela länk