Begrepp för epikanalys

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Westerlund Anders
Förläggare: Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f.
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 37
Artikelns sista sida, sidnummer: 37


Abstrakt

Recension av Christer Ekholm: Epikanalys. En kort introduktion. Gleerups 2019.


Nyckelord

litteraturvetenskap


Dokument


Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 07:14