Folate receptor-targeted positron emission tomography of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Elo, Xiang-Guo Li, Heidi Liljenbäck, Semi Helin, Jarmo Teuho, Kalle Koskensalo, Virva Saunavaara, Päivi Marjamäki, Vesa Oikonen, Jenni Virta, Qingshou Chen, Philip S. Low, Juhani Knuuti, Sirpa Jalkanen, Laura Airas, Anne Roivainen
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Journal of Neuroinflammation

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:22