MICROGLIAL DEREGULATION HYPOTHESIS IN PSYCHOSIS: A POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY STUDY IN FIRST-EPISODE PSYCHOSIS AND LINKS TO CYTOKINE NETWORKS

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jarmo Hietala, Heikki Laurikainen, Jaana Suvisaari, Jarno Honkanen, Merja Haaparanta-Solin, Olof Solin
Förläggare: OXFORD UNIV PRESS
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Schizophrenia Bulletin
Tidskriftsakronym: SCHIZOPHRENIA BULL
Volym: 45
Artikelns första sida, sidnummer: S109
Artikelns sista sida, sidnummer: S109
Antal sidor: 1
ISSN: 0586-7614

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:42