Multilingual literacies: opposing theoretical claims and pedagogical practices in the Canadian context

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jim Cummins
Förläggare: L' Harmattan
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Cahiers Internationaux de Sociolinguistique
Volym: 16
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 94
eISSN: 2273-1350

Senast uppdaterad 2020-24-05 vid 05:52