Nais- ja sukupuolihistoriasta

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Catrin Östman
Redaktörer: Petri Karonen
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Suomalaisen kirjallisuuden seura
Moderpublikationens namn: Tiede ja yhteiskuna: Suomen Historiallinen Seura ja historiantutkimus 1800-luvulta 2010-luvulle
Seriens namn: Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia
Nummer i serien: 1449
Artikelns första sida, sidnummer: 144
Artikelns sista sida, sidnummer: 146
ISBN: 978-951-858-056-3
ISSN: 0355-1768

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 02:23