Sanning i kris? Om lögn, sanningssägande och propaganda

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Gustafsson
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 9

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 05:43