Militära institutioner och en ny statlighet i svensk tappning. [Review of] Martin Neuding Skoog, I rikets tjänst: Krig, stat och samhälle i Sverige 1450–1550 (Lund: Bokförlaget Augusti 2018). 584 s.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils Erik Villstrand
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Historisk tidskrift
Volym: 139
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 96
Artikelns sista sida, sidnummer: 103


Dokument


Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:44