Brackish-Water Benthic Fauna Under Fluctuating Environmental Conditions: The Role of Eutrophication, Hypoxia, and Global Change

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heta Rousi, Samuli Korpinen, Erik Bonsdorff
Förläggare: Frontiers Research Foundation
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Frontiers in Marine Science
Volym: 6
eISSN: 2296-7745

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:20