Om en nyöversättning av Wittgensteins Filosofiska Undersökningar

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Gustafsson, Lars Hertzberg
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Filosofisk Tidskrift
Volym: 40
Nummer: 2


Dokument


Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 02:49