In memoriam Sofia An 1966-2019

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maija Jäppinen, Meri Kulmala
Förläggare: Suomen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Idäntutkimus
Volym: 26
Nummer: 4


Dokument


Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:37