Tvåspråkighet och lärarskattade exekutiva funktioner samt prestationsbaserade kognitiva färdigheter hos elever i grundskolan

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gädda L., Derefalk M., Husberg H., Slama S., Närhi V., Laine M.
Publication year: 2019
Journal: NMI-Bulletin
Volume number: 29
Start page: 4
End page: 23

Last updated on 2020-26-02 at 03:03