Video gaming and working memory: A large-scale cross-sectional correlative study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Waris O., Jaeggi S.M., Seitz A.R., Lehtonen M., Soveri A., Lukasik K.M., Söderström U., Hoffing R.A.C., Laine M.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Computers in Human Behavior
Volym: 97
Artikelns första sida, sidnummer: 94
Artikelns sista sida, sidnummer: 103

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 05:51