Changing the Molecular Structure of Kraft Lignins - Ozone Treatment at Alkaline Conditions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Oliver Musl, Mario Holzlechner, Stefan Winklehner, Georg Gübitz, Antje Potthast, Thomas Rosenau, Stefan Böhmdorfer
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: ACS Sustainable Chemistry and Engineering
Volym: 7
Nummer: 18
Artikelns första sida, sidnummer: 15163
Artikelns sista sida, sidnummer: 15172

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:10