High Nitrogen Doped Carbon Nanofiber Aerogels for Sodium Ion Batteries: Synergy of Vacancy Defects to Boost Sodium Ion Storage

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yun Lu, Daohao Li, Chunxiao Lyu, Hongli Liu, Bo Liu, Shaoyi Lyu, Thomas Rosenau, Dongjiang Yang
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Applied Surface Science
Volym: 496


Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 05:32

Dela länk