[Bildredaktör för] Åbo Akademi i sin början 1918–1945

F3 Artistic part of a non-artistic publication


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Annette Landen
Publisher: Åbo Akademis förlag
Place: Åbo
Publication year: 2019
ISBN: 978-951-765-925-3

Last updated on 2020-27-09 at 03:37