Erik Wentin (1929-2015) - präst, förkunnare och författare

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gerd Snellman
Redaktörer: Kapanen Timo & Lamminparras Nico
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia
Förläggare: Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet
Moderpublikationens namn: Aatteiden ja herätysten virrassa. Jouko Talosen juhlakirja
Seriens namn: Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar
Nummer i serien: 239
Nummer: 239
ISBN: 978-952-5031-94-2
ISSN: 0356-0759


Abstrakt

I artikeln ges en kort biografisk översikt av teologie
licentiat Erik Wentins (1929–2015) livsgärning. Erik Wentin verkade som präst
med nära anknytning till den laestadianska väckelserörelsen. Han fungerade åren
1958–1975 som redaktör för Sions Missionstidning och var en av
förgrundsgestalterna i bildandet av Laestadianernas Fridsföreningars Förbund rf
1968. Erik Wentin författade även ett antal kyrkohistoriska skrifter och småskrifter
med bibelundervisning. Som källmaterial används i huvudsak Erik Wentins
skrifter, Sions Missionstidning, protokoll och intervjuer.


Nyckelord

Biography, Theology

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 03:07