Erik Wentin (1929-2015) - präst, förkunnare och författare

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gerd Snellman
Editors: Kapanen Timo & Lamminparras Nico
Place: Helsinki
Publication year: 2019
Journal: Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia
Publisher: Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet
Book title: Aatteiden ja herätysten virrassa. Jouko Talosen juhlakirja
Title of series: Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar
Number in series: 239
Issue number: 239
ISBN: 978-952-5031-94-2
ISSN: 0356-0759


Abstract

I artikeln ges en kort biografisk översikt av teologie
licentiat Erik Wentins (1929–2015) livsgärning. Erik Wentin verkade som präst
med nära anknytning till den laestadianska väckelserörelsen. Han fungerade åren
1958–1975 som redaktör för Sions Missionstidning och var en av
förgrundsgestalterna i bildandet av Laestadianernas Fridsföreningars Förbund rf
1968. Erik Wentin författade även ett antal kyrkohistoriska skrifter och småskrifter
med bibelundervisning. Som källmaterial används i huvudsak Erik Wentins
skrifter, Sions Missionstidning, protokoll och intervjuer.


Keywords

Biography, Theology

Last updated on 2020-08-04 at 07:54