Synthetic and structural studies on pentafluorobenzylated imidazole systems

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Lampl, Inge Schlapp-Hackl, Klaus Wurst, Thomas Gelbrich, Holger Kopacka, Thomas Müller, Christoph Kreutz, Benjamin Naier, Gabriel Julian Partl, Volker Kahlenberg, Hassan Amer, Markus Bacher, Thomas Rosenau, Hubert Huppertz, Herwig Schottenberger
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Fluorine Chemistry
Volym: 218
Artikelns första sida, sidnummer: 51
Artikelns sista sida, sidnummer: 62


Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 04:21