How alkaline solvents in viscosity measurements affect data for oxidatively damaged celluloses: cupri-ethylenediamine

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kyujin Ahn, Sara Zaccaron, Thomas Rosenau, Antje Potthast
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Biomacromolecules
Volym: 20
Nummer: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 4117
Artikelns sista sida, sidnummer: 4125


Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:56