Att känna sig obekväm men amma ändå: Problematiska känslor och kroppar i berättelser om offentlig amning

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lina Metsämäki
Place: Åbo
Publication year: 2019
Volume number: 98
Start page: 65
End page: 92


Abstract

Denna
artikel handlar om problem och strategier som aktiveras då den ammande kroppen
rör sig i offentligheten. Syftet har varit att genom känslan av att vara
obekväm undersöka vilka problem kroppen stöter på och vad känslorna gör med
kroppen. Detta har gjorts genom en kulturanalytisk närläsning av fem intervjuer
och ett kommentarsfält till en artikel om offentlig amning som publicerades på
Svenska Yles hemsidor sommaren 2017.

Känslan
av att vara obekväm hindrar inte informanterna från att amma offentligt, men
känslorna gör att kroppen rör sig i rummet på ett förändrat sätt. Via känslorna
reglerar informanterna sina kroppar. Strategier för att göra amningen så
osynlig som möjligt används, vilket kan innebära att vända sig bort eller
använda sig av speciella kläder eller sjalar, eller gå till ett annat rum för
att amma. Känslor som rädsla, äckel, pinsamhet, skam och smärta är alla
kopplade till känslan av att vara obekväm.
Problemen
handlar om bröstets sexuella konnotationer och det är viktigt för informanterna
att inte uppfattas som sexuella när de ammar. Eftersom bröstet vanligtvis
förknippas med sexualitet och män förutsätts bli attraherade av kvinnobröst
uppstår ett problem. Andra problem handlar om att göra andra människor
obekväma, eller att bli utpekad när de ammar i form av att få negativa
kommentarer. Kroppen kunde vara problematisk, i synnerhet bröstmjölken som
kunde ge fläckar på skjortan eller skvätta omkring. Att bryta mot amningsnormen
kunde också innebära problem för informanterna, till exempel genom att amma ett
äldre barn.


Keywords

Body, breastfeeding, emotion, Interviews, Motherhood


Documents


Last updated on 2020-30-09 at 03:17