Svenskan i Helsingfors. Uppfattningar, perception och variation

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sarah Wikner
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3872-7
eISBN: 978-952-12-3873-4


Nyckelord

attitudes, Helsinki, Perceptual dialectology, Sociolinguistics, svenska språket

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 07:31