Rättsstatlighet, god förvaltning och ämbetsansvar vid automatiserat beslutsfattande

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Markku Suksi
Publisher: Juridiska Föreningen i Finland
Place: Helsingfors
Publication year: 2019
Journal: Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
Journal acronym: JFT
Volume number: 155
Issue number: 5-6
Start page: 267
End page: 302


Abstract

Artikeln granskar framför allt grundlagsutskottets och biträdande justitieombudsmannens ställningstaganden beträffande automatiserat beslutsfattande och ställer förslag till vad som borde ingå i allmän förvaltningslagstiftning angående automatiserat beslutsfattande.


Keywords

decision-making

Last updated on 2020-02-04 at 08:04