Fast approach to the hydrophobization of bacterial cellulose via the direct polymerization of ethyl 2-cyanoacrylate

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irina Sulaeva, Philipp Vejdovszky, Marco Beaumont, Dmitrii Rusakov, Christian Rohrer, Thomas Rosenau, Antje Potthast
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Biomacromolecules
Volym: 20
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 3142
Artikelns sista sida, sidnummer: 3146

Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 06:37