Grundlagsbestämmelsen om administrativ indelning vid social och hälsovårdsreformen: Språkrättsligt problematiska skrivningar om administrativ indelning i tre propositioner

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Förläggare: Finska Vetenskaps-Societeten
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Sphinx
Volym: 2018-2019
Artikelns första sida, sidnummer: 27
Artikelns sista sida, sidnummer: 54


Abstrakt

En analys av framför allt grundlagsutskottets hållningar till tre olika propositioner.


Nyckelord

language change

Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 05:39