Pitfalls in the chemistry of cellulosic key chromophores

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hubert Hettegger, Hassan Amer, Nele S. Zwirchmayr, Markus Bacher, Takashi Hosoya, Antje Potthast, Thomas Rosenau
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Cellulose
Volym: 26
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 185
Artikelns sista sida, sidnummer: 204

Senast uppdaterad 2020-27-05 vid 03:53