Effects of ball milling on the structure of cotton cellulose

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zhe Ling, Tuo Wang, Mohamadamin Makarem, Michael Santiago Cintrón, H. N. Cheng, Xue Kang, Markus Bacher, Antje Potthast, Thomas Rosenau, Holly King, Christopher D. Delhom, Sunghyun Nam, J. Vincent Edwards, Seong H. Kim, Feng Xu, Alfred D. French
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Cellulose
Volym: 26
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 305
Artikelns sista sida, sidnummer: 328

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:26