Bioactivity and dissolution behavior of boron-containing bioactive glasses under static and dynamic conditions in different media

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marcela Arango-Ospina, Leena Hupa, Aldo R. Boccaccini
Förläggare: De Gruyter
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Biomedical Glasses
Volym: 5
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 124
Artikelns sista sida, sidnummer: 139


Abstrakt

The present study reports the dissolution studies of a family of boron-doped bioactive glasses based on the composition ICIE16. Simulated body fluid (SBF), Tris-buffered solution and lactic acid were used as dissolution media for studies under static and dynamic conditions. The leaching of ions from the glasses under the evaluated conditions and media was compared and the bioactive behaviour of the glasses was evaluated. Influence of the incorporation of boron in the thermal properties of the glass was also analysed. Glasses exhibited faster bioactivity under dynamic dissolution configuration compared to static conditions. Moreover, the glass dissolution rate was faster in acidic conditions than in SBF or Tris solutions. It was found that at increasing boron content the dissolution of the glass is faster.


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:56