Frankrikebilder och kreativ exil i Marianne Alopaeus och Anne-Marie Berglunds författarskap

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Svante Lindberg
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 39
Artikelns sista sida, sidnummer: 51

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:28