Att sjunga i kör. [Recension av] Pirjo Nenola. 2019. Kuorolaulaminen Suomessa. Etnografinen tutkimus performanssista. Jyu dissertations 81. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 249 sivua

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund
Förläggare: Kansantietouden tutkijain seura
Förlagsort: Jyväskylä
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Elore
Volym: 26
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 133
eISSN: 1456-3010


Nyckelord

Ethnology, Music, singing

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 09:24