Kohti koulua - Hemmasittarprogrammet koulusta
kieltäytyvien oppilaiden tukena

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alanko Katarina
Redaktörer: Palmu Iines
Förlagsort: Oppimis ja ohjauskeskus Valteri
Publiceringsår: 2020
Moderpublikationens namn: Takaisin kouluun - koulua kouluakäymättömille
Artikelns första sida, sidnummer: 122
Artikelns sista sida, sidnummer: 124
ISBN: 978-952-7166-83-3 Grano


Abstrakt

The chapter presents the Swedish intervention programo no helping school refusing children and youth back to school, hemmasittarprogrammet.


Nyckelord

school absence, school refusal

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 04:17