Ägarskap, grändsdragningar och förhandlingar [recension av Mitt och ditt: etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse. Salomonsson, K. (red.) 2018]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Helen Sund
Förlagsort: ÅBO
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 98
Artikelns första sida, sidnummer: 181
Artikelns sista sida, sidnummer: 185

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:22