Pragmatism inom finsk kontrakts- och skadeståndsrätt

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Sandvik
Redaktörer: Jan Kleineman
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Jure
Moderpublikationens namn: Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt
Seriens namn: Stockholm Centre for Commercial Law Skriftserie
Nummer i serien: 35
Artikelns första sida, sidnummer: 123
Artikelns sista sida, sidnummer: 139
ISBN: 978-91-7223-792-6
ISSN: 1651-8918


Dokument


Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:25