Practical Guidelines How to Take Care of Your Voice

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg, Eeva Sala
Redaktörer: Eeva Sala, Leena Rantala
Förlagsort: Newcastle upon Tyne
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Cambridge scholars publishing
Moderpublikationens namn: Practical Guidelines How to Take Care of Your Voice
Artikelns första sida, sidnummer: 210
Artikelns sista sida, sidnummer: 220
ISBN: 978-1-5275-2759-1

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:27