Collaboration and Convergence of Libraries, Archives and Museums

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nanna Kann-Rasmussen, Hans Dam Christensen, Jamie Johnston, Isto Huvila
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift
Volym: 22
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 209
Artikelns sista sida, sidnummer: 212
ISSN: 2000-8325


Dokument


Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 07:54

Dela länk