Etnomusikologian vuosikirja vol. 31 (2019)

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Janne Mäkelä, Heidi Haapoja-Mäkelä, Kaj Ahlsved, Tuomas Auvinen, Elina Hytönen-Ng
Redaktörer: Janne Mäkelä, Heidi Haapoja-Mäkelä, Kaj Ahlsved, Tuomas Auvinen, Elina Hytönen-Ng
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Suomen Etnomusikologinen Seura ry
Seriens namn: Etnomusikologian vuosikirja
Volym: 31
ISSN: 1799-5256


Nyckelord

etnomusikologia

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 08:28