Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Åsa
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Antal sidor: 531
ISBN: 978-951-765-923-9
eISBN: 978-951-765-924-6


Abstrakt

Vad
betyder en diagnos för en individ, för en familj, för ett samhälle och för
vårdpersonalen? Genom begrepp som ansvar, medkänsla, förlåtelse, omsorg och
uppmärksamhet kan vi förstå hur våra omsorgsreaktioner på varandra finns som
grund för våra medicinska praktiker. Att lyssna in den för sjukdom
konstituerande berättelsen är central för vården och uttrycker att en människas
existentiella problem tas på allvar. Denna förmedicinska undersökning och dess
etiska sjukdomsbegrepp erbjuds som motperspektiv till de så ofta dominerande
sjukdomsteorierna naturalism och socialkonstruktivism.


Nyckelord

Anorexia nervosa, Biological Psychology, child and adolescent psychiatry, Ethics, Family psychology, Family sociology, feminist philosophy, General & Internal Medicine, History of madness and psychiatry, Ludwig Wittgenstein, Moral philosophy, Phenomenology of Consciousness Inventory (PCI), Philosophy, Philosophy of Understanding, Psychiatry, Psychology, social-psychology, sociology


Dokument


Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 04:27