Cleaner Manufacturing of Critical Metals

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fiseha Tesfaye, Naiyang Ma, Mingming Zhang
Förläggare: Springer US
Förlagsort: US
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society
Volym: 72
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
eISSN: 1543-1851


Nyckelord

Circular Economy, Critical Metals, Extractive Metallurgy


Dokument


Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:11